Header

Postadr: Postboks 109, 2607 Vingrom

kontakt@vingromil.no
 
Forsiden | Styret | Medlemsskap | Faste aktiviteter | Fotball | Sesonginfo | Om Vingrom IL    

fredag 31. desember 2010

Gubbetrimmen og old boys

Gubbetrimmen starter opp igjen mandag 3. januar kl 19.30 og etterpå, dvs. kl 20.30, blir det som vanlig old boys trening. 

mandag 27. desember 2010

Årsmøtet 2011

Årsmøtet avholdes onsdag 26.01.2011
kl 19.00 på badstua (klubbhuset).

• Vanlige årsmøtesaker!

• Fullstendig saksliste legges ut på www.vingromil.no og på Joker Vingrom senest 19.01.2011.

• Innkomne saker:
Forslag til sak(er) du ønsker at årsmøtet skal behandle må leveres til styret v/Marit Olive Lindstad eller sendes
Vingrom IL, p.b. 109, 2607 VINGROM senest onsdag12. januar.

Kaffe/te og kaker.
Velkommen!

Hilsen styret i VIL

torsdag 23. desember 2010

Scooterspor

Det er kjørt scooterspor fra Nyseterhøgda til Boroseter i dag.