Header

Postadr: Postboks 109, 2607 Vingrom

kontakt@vingromil.no
 
Forsiden | Styret | Medlemsskap | Faste aktiviteter | Fotball | Sesonginfo | Om Vingrom IL    

torsdag 13. januar 2011

Saksliste til årsmøtet i VIL på Badstua onsdag 26. januar kl. 19.00

Sak 1: Åpning
Sak 2: Godkjenning av stemmeberettigede
Sak 3: Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 4: Valg av dirigent, sekretær og to personer til å underskrive protokollen
Sak 5: Årsrapporter
Sak 6: Regnskap 2010
Sak 7: Medlemskontingent 2011
Sak 8: Budsjett 2011
Sak 9: Lagets organisasjon
Sak 10: Valg
Sak 11: Innkomne saker
Kaffe og kaker etter møtet!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar