Header

Postadr: Postboks 109, 2607 Vingrom

kontakt@vingromil.no
 
Forsiden | Styret | Medlemsskap | Faste aktiviteter | Fotball | Sesonginfo | Om Vingrom IL    

tirsdag 17. januar 2012

Saksliste til årsmøtet 2011

Velkommen til årsmøtet 2011 onsdag 25. januar kl. 19:00 på Badstua!Saksliste:


Sak 1: Åpning

Sak 2: Godkjenning av stemmeberettigede

Sak 3: Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 4: Valg av dirigent, sekretær og to personer til å underskrive protokollen

Sak 5: Årsrapporter

Sak 6: Regnskap 2011

Sak 7: Medlemskontingent 2012

Sak 8: Budsjett 2012

Sak 9: Lagets organisasjon

Sak 10: Valg

Sak 11: Innkomne saker:

Forslag om å kutte ut halvårsmøtet


Kaffe og kaker etterpå!

Alle er velkommen til møtet og alle medlemmer har stemmerett.Styret i Vingrom idrettslag

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar