Header

Postadr: Postboks 109, 2607 Vingrom

kontakt@vingromil.no
 
Forsiden | Styret | Medlemsskap | Faste aktiviteter | Fotball | Sesonginfo | Om Vingrom IL    

lørdag 2. juni 2012

Ekstraordinært halvårsmøte 14/6 kl 19.30

Ekstraordinært halvårsmøte finner sted på Badstua kl 19.30 torsdag 14. juni.

Sakliste:
1. Godkjenne de stemmeberettigede
2. Godkjenne innkallingen og sakliste
3. Velge dirigent
4. Velge referent
5. Velge 2 medlemmer til å underskrive protokollen
6. Behandle årsmelding fra skigruppen
7. Behandle årsmelding fra skiskyting
8. Vedta oppdatert lovnorm (ihht. Norges Idrettsforbund’s basislovnorm)
9. Foreta valg i ski- og skiskytingsgruppen
10. Avslutning, generell informasjon fra lagets aktiviteter

Kaffeservering

Styret Vingrom Idrettslag

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar