Header

Postadr: Postboks 109, 2607 Vingrom

kontakt@vingromil.no
 
Forsiden | Styret | Medlemsskap | Faste aktiviteter | Fotball | Sesonginfo | Om Vingrom IL    

tirsdag 29. januar 2013

Lysløyperenn 31.1.

Det blir mulighet for skøyting på lysløyperennet 31. januar. Løypene blir preparert deretter.

tirsdag 22. januar 2013

Årsmøte 29.1.2013


Årsmøte Vingrom Idrettslag
29. januar 2013 kl 19.00
Badstua

Saksliste:

1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
3. Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder gruppeårsmeldinger.
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
6. Behandle forslag og saker. 
            - Fotballgruppen ønsker å øke aktivitetstilskuddet for A-laget til kr 2000,-
7. Fastsette medlemskontingent.
8. Vedta idrettslagets budsjett
9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
10. Foreta følgende valg:
    a) Leder til hovedstyret
    b) 2 styremedlemmer til hovedstyret
            - Kasserer
            - Sekretær
    c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
            - Fotballgruppen: materialforvalter/sekretær
            - Trimgruppen: sekretær/kasserer
            - Barnegruppen: medlem
            - Skigruppen: leder og medlem
            - Skiskyttergruppen: sekretær, kasserer og medlem
    d) Finanskomité: leder og medlem
    e) Revisorer
            - 1 revisor på valg
f) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett.
    g) Valgkomité for neste årsmøte
            - Valg av 1 leder og 1 medlem

onsdag 16. januar 2013

Lysløyperenn 17.1.

Lysløyperenn 17.1. avholdes i skøytestil, hvis det ikke blir for kaldt. Grensen er -15 C.
Skigruppa

onsdag 9. januar 2013

Dametrim

Dametrimmen har trening hver onsdag kl 19.00 på Samfunnshuset.
Velkommen!

torsdag 3. januar 2013

Løypekjøring

Opplysninger om hvilke løyper som er kjørt når av Vingrom IL finner du heretter på www.skisporet.no/oppland/vingrom
Dette blir automatisk oppdatert ettersom løypene blir preparert med maskin.
Det som blir lagt ut her for ettertiden er evt. opplysninger om løyper som er kjørt med snøskuter og sporlegger.