Header

Postadr: Postboks 109, 2607 Vingrom

kontakt@vingromil.no
 
Forsiden | Styret | Medlemsskap | Faste aktiviteter | Fotball | Sesonginfo | Om Vingrom IL    

tirsdag 22. januar 2013

Årsmøte 29.1.2013


Årsmøte Vingrom Idrettslag
29. januar 2013 kl 19.00
Badstua

Saksliste:

1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
3. Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder gruppeårsmeldinger.
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
6. Behandle forslag og saker. 
            - Fotballgruppen ønsker å øke aktivitetstilskuddet for A-laget til kr 2000,-
7. Fastsette medlemskontingent.
8. Vedta idrettslagets budsjett
9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
10. Foreta følgende valg:
    a) Leder til hovedstyret
    b) 2 styremedlemmer til hovedstyret
            - Kasserer
            - Sekretær
    c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
            - Fotballgruppen: materialforvalter/sekretær
            - Trimgruppen: sekretær/kasserer
            - Barnegruppen: medlem
            - Skigruppen: leder og medlem
            - Skiskyttergruppen: sekretær, kasserer og medlem
    d) Finanskomité: leder og medlem
    e) Revisorer
            - 1 revisor på valg
f) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett.
    g) Valgkomité for neste årsmøte
            - Valg av 1 leder og 1 medlem

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar