Header

Postadr: Postboks 109, 2607 Vingrom

kontakt@vingromil.no
 
Forsiden | Styret | Medlemsskap | Faste aktiviteter | Fotball | Sesonginfo | Om Vingrom IL    

søndag 14. juli 2013

Kontingent til Vingrom Idrettslag

Vi har nå en gjennomgang av våre medlemslister og sjekk av innbetaling av kontingenter til Vingrom Idrettslag. Vi ser at vi har utestående kontingenter for ca 100 personer for 2013. Vi ber om at dere som ikke har betalt kontingent innbetaler denne så snart som mulig.

Medlemskap er obligatorisk for alle som deltar i sportslige aktiviteter i regi av Vingrom idrettslag. Medlemmer er forsikret ved deltakelse i lagets aktiviteter.
 
Medlemskontingent 2013
Familiemedlemskap (inkl. barn under 17 år)      kr 500.-
Enkeltmedlem under 17 år                               kr 100.-Enkeltmedlem f.o.m. 17 år                               kr 200.-
Pensjonist                                                       kr 100.-
Vennligst merk innbetaling med medlemsnummer eller navn på de betalingen gjelder for.
Kontonummer: 2000.24.18569

Ta kontakt med kasserer på kasserer@vingromil.no hvis det er noen spørsmål vedrørende kontingenter.
Med vennlig hilsen
Vingrom Idrettslag

fredag 5. juli 2013

Sommerpause for Old Boys

Etter treningen mandag 8. juli tar Old Boys sommerferie. Vi møtes igjen mandag 5. august kl. 2000.