Header

Postadr: Postboks 109, 2607 Vingrom

kontakt@vingromil.no
 
Forsiden | Styret | Medlemsskap | Faste aktiviteter | Fotball | Sesonginfo | Om Vingrom IL    

tirsdag 28. januar 2014


Årsmøte Vingrom Idrettslag

4. februar 2014 kl 1900

Badstua


 

Saksliste:

 

  1. Godkjenne de stemmeberettigede
  2. Godkjenne innkalling og saksliste
  3. Velge dirigent, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen
  4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder gruppeårsmeldinger
  5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
  6. Fastsette medlemskontigent
  7. Vedta idrettslagets budsjett
  8. Valg
  9. Avslutning, heving av årsmøtet

 
Saklisten med dokumenter er tilgjengelig her www.vingromil.no og på Joker Vingrom

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar