Header

Postadr: Postboks 109, 2607 Vingrom

kontakt@vingromil.no
 
Forsiden | Styret | Medlemsskap | Faste aktiviteter | Fotball | Sesonginfo | Om Vingrom IL    

tirsdag 27. januar 2015


Årsmøte Vingrom Idrettslag

3. februar 2015 kl 1900, Badstua
 

Saksliste:
 1. Godkjenne de stemmeberettigede
 2. Godkjenne innkalling og saksliste
 3. Velge dirigent, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen
 4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder gruppeårsmeldinger
 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
 6. Fastsette medlemskontigent
 7. Vedta idrettslagets budsjett
 8. Behandle forslag om endring av idrettslagets organisasjon
 9. Valg
 10. Utdeling av hedersbevisning
 11. Avslutning, heving av årsmøtet
Saklisten med dokumenter er tilgjengelig her www.vingromil.no og på Joker Vingrom.
ÅRSMØTEDOKUMENTER

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar