Header

Postadr: Postboks 109, 2607 Vingrom

kontakt@vingromil.no
 
Forsiden | Styret | Medlemsskap | Faste aktiviteter | Fotball | Sesonginfo | Om Vingrom IL    

onsdag 9. mars 2016

Årsmøte 2016


Årsmøte Vingrom idrettslag
15. mars 2016 kl 1900
Badstua


Saksliste:

1. Godkjenne de stemmeberettigede
2. Godkjenne innkalling og saksliste
3. Velge dirigent, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen
4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder gruppeårsmeldinger
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
6. Behandle forslag og saker
7. Fastsette medlemskontingent
8. Behandle forslag til ny lov for idrettslaget
9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan
10.Vedta idrettslagets budsjett
11.Valg
12.Avslutning, heving av årsmøtet

Klikk her for årsmøtedokumentene 


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar