Header

Postadr: Postboks 109, 2607 Vingrom

kontakt@vingromil.no
 
Forsiden | Styret | Medlemsskap | Faste aktiviteter | Fotball | Sesonginfo | Om Vingrom IL    

tirsdag 11. mai 2021

Invitasjon til Årsmøtet 2021


ÅRSMØTET 2021

AVHOLDES TIRSDAG 8. JUNI

KL 19.00 PÅ SAMFUNNSHUSET


   • Vanlige årsmøtesaker!
   • Fullstendig saksliste legges ut på www.vingromil.no og på Joker Vingrom senest 01.06.21.
   • Innkomne saker:
    • Forslag til sak(er) du ønsker at årsmøtet skal behandle må sendes til:
    • Senest tirsdag 25.05.2021

Velkommen
Hilsen styret i VIL