Header

Postadr: Postboks 109, 2607 Vingrom

kontakt@vingromil.no
 
Forsiden | Styret | Medlemsskap | Faste aktiviteter | Fotball | Sesonginfo | Om Vingrom IL    

torsdag 31. mars 2022

Værskei hematt er avlyst

Vi må dessverre avlyse Værskei hematt også i år, denne gangen på grunn av dårlig føre. Veldig synd etter to års Korona-pause men sånn ble det altså.

 

Trimgruppa v/Aase Randi og Hanne

tirsdag 22. mars 2022

Årsmøte Vingrom Idrettslag 2022

Tid: 29.3.2022 kl 19:00
Sted: Vingrom Samfunnshus

Agenda:

1. Godkjenne de stemmeberettigede
2. Godkjenne innkalling og saksliste
3. Velge dirigent, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen
4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder gruppeårsmeldinger
5. Behandle idrettslagets regnskap og kontrollutvalgets beretning
6. Behandle forslag og saker
7. Fastsette medlemskontingent
8. Behandle idrettslagets organisasjonsplan
9. Vedta idrettslagets budsjett
10. Valg
11. Avslutning, heving av årsmøtet

Link til årsmøtedokumenter

onsdag 2. mars 2022

Invitasjon til Årsmøtet 2022

 

ÅRSMØTET 2022 

AVHOLDES TIRSDAG 29. MARS
KL 19.00 PÅ SAMFUNNSHUSET


  • Vanlige årsmøtesaker!
  • Fullstendig saksliste legges ut på www.vingromil.no og på Badstua (klubbhuset) senest 22.03.2022
  • Innkomne saker:
    • Forslag til sak(er) du ønsker at årsmøtet skal behandle må sendes:
    • Vingrom IL, p.b. 109, 2621 VINGROM. eller
    • Send mail til kontakt@vingromil.no senest fredag 11.03.2022

Velkommen
Hilsen styret i VIL